İmmünoterapi

İmmünoterapi

Kanserde immünoterapi, bağışıklık sisteminin uyarılması veya bağışıklık sisteminin kanser ile mücadelede eksik kısımlarının desteklenmesi ile kanseri yenmeyi amaçlayan tedavi çeşitidir. Günümüzde kanser tedavisi konusunda en çok çalışma yapılan 2 yöntemden biridir.

            Üç farklı immunoterapi yöntemi kanser tedavisinde kullanılmaktadır;

1-Vücut dışında üretilen ANTİKORUN vücuda zerk edilmesi ile tümör hücresinin yok edilmesini amaçlayan immünoterapi yöntemidir. Üç alt gruba ayrılır;

  1. Kanser hücresine bağlanarak; kanser hücre bölünmesinin önlenmesi, apopitoz denilen kanser hücre ölümünün uyarılması, kanser hücrelerinin başka dokulara yayılması için göç etmesinin engellenmesi, tümörün beslenmesi için damar oluşumunu uyaran salgılarının baskılanması ve tümör hücrelerine saldıran bağışıklık sisteminin uyarılması gibi mekanizmalar ile tümörün yok edilmesini sağlayan antikor (Herceptin, Erbitux,  Portrazza, Kadcyla, Perjeta, Vectibix, Lartruvo, Proxinium gibi)  ilaçları
  2. Kanserli dokuda damar oluşumunu engelleyerek tümörün beslenmesini engelleyen (Cyramca, Altuzan gibi) antikor ilaçları

c.İmmün sistem kontrol noktaları  üzerine etki ederek, kanser öldürücü bağışıklık sistemi hücrelerini (T hücreleri) aktive eden antikor (Bavencio, İmfinzi, Tecentriq, Opdivo, Keytruda, Yervoy gibi) ilaçları

 

2-Kanser hücresinin veya bağışıklık sistem hücresinin yapısını değiştirerek bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlayan AŞILAR ile tedavi.

Bu yöntemin ilk uygulamasını 1891 yılında William Coley, tümör kitlesinin içine Coley Toksini (Streptococus pyogenes ve Serratia marcescens) enjekte ederek yapmıştır.

            Üç temel aşı yöntemi günümüzde kullanılmaktadır: a.Hücre aşıları (Tümör veya İmmün hücre), b.Protein/peptid aşılar, c.Genetik (DNA, RNA ve Viral) aşılar.

 

3-DİĞER farklı mekanizmalardan etki eden immunoterapi yöntemleri:

İki ilaç güncel klinik uygulamada sık olarak kullanılmaktadır;

a.Interlökin-2:  1992 yılında böbrek kanserinde ve 1998 yılında bir çeşit cilt kanseri olan malign melanoma tedavisinde onay almıştır. IL-2, bağışıklık sisteminin çeşitli hücrelerinden salınan ve kanseri öldürücü etkisi olan hücrelerin uyarılmasını sağlayan bir maddedir.

b.İnterferon-alfa: Bazı kan ve lenf kanseri türlerinde, böbrek kanserinde, cilt kaynaklı iki kanser türü olan malign melanoma ve kaposi sarkomunda kullanım onayı almıştır. Bağışıklık sistemi üzerine uyarıcı etkisi vardır. Ayrıca kanser kitlesinde damarlanmayı da baskılayarak tümör hücrelerinin beslenmesini baskı altına alır.

 

İmmünoterapi ilaçları, kanserin türü ve evresi, hastanın özelliklerine (yaş, cinsiyet, tansiyon, şeker vb. diğer hastalıkların da olup olmaması gibi) bağlı olarak tek başına veya diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılabilmektedir.

Hastalık ve hastanın özelliklerine göre immünoterapi ilacı tek başına kullanılabildiği gibi, bazen diğer ilaçlarla birlikte verilebilmektedir.

İmmünoterapi ilaçlarında dozaj, onkoloji doktoru tarafından hastalık ve hasta özellikleri gözönüne alınarak belirlenir.

İmmünoterapi ilaçları, hasta ve hastalık özelliklerine göre; içinde kemoterapi koltuğu bulunan ve hastanın buna oturarak ilaç aldığı kemoterapi ünitesinde uygulanabildiği gibi bazen yatakta da verilebilmektedir.

İmmünoterapi ilaçları; gün aşırı haftada 3 gün, haftada bir gün, 2 haftada bir gün, 3 haftada bir gün uygulanabilir. Uygulamalar; koldan aşı şeklinde olabileceği gibi, ilacın yaklaşık bir saat içinde verilip ardından kalan günlerde hastanın dinlenmesi şeklinde de olabilir.

İmmünoterapi ilaçları en çok damardan uygulanmaktadır. Ancak, cilt altına uygulanma şeklinde kullanılması gibi farklı uygulama yöntemleri de vardır.

İmmünoterapinin fayda edip etmediği, kanser türüne göre, tedavinin başlamasından 45 gün ile 3 ay arasında değişen sürelerde muayene, kan testi, ultrason, tomografi, emar veya PET filmi ile yapılan değerlendirme sonucuna göre belli olur.

İmmünoterapi uygulamasından elde edilen tedavi sonucuna göre tedavi kesilebileceği gibi, aynı ilaçlar ile tedaviye devam edilebilir veya yeni ilaçları içeren başka bir tedavi programına geçilebilir.

İmmünoterapi uygulamalarında kullanılan ilacın türü ve miktarı, hastalığın evresi, hastanın özelliklerine bağlı olarak çeşitli yan etkiler görülebilmektedir. (Bakınız Kanser Tedavisinde Yan etkilere Güncel Çözümler). Bu yan etkilerin düzelmesi ve daha az yaşanması ile ilgili onkoloji doktorunuza danışınız.

İmmünoterapi döneminde gündelik aktivitelerde değişiklik (Bakınız Fiziksel Aktivite) yapılıp yapılmaması, beslenmede dikkat edilmesi gereken durumlar (Bakınız Beslenme) konusunda onkoloğunuzdan bilgi alınız.

İmmünoterapi döneminde bitkisel tedavi kullanımı (Bakınız Kanser Tedavisinde İntegratif Yaklaşımlar) ile ilgili fitoterapi uzmanı onkoloğunuzdan bilgi alınız.

 

UYARI

Web sitemizde yer alan yazı, grafik, resim ve diğer tüm içerikler sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir tıbbi sorunla ilgili doktor tanısı, tedavisi veya konsültasyonu yerine kullanılması veya mevcut devam eden tedavinin sayfada verilen bilgiler doğrultusunda doktora danışmadan değiştirilmesi uygun değildir.

Prof Dr Hakan KARAGÖL'e Randevu almak için bizimle iletişime geçiniz.